Broedplaats voor ondernemers Cwartier heeft Perron C gevraagd om de communicatie vorm te geven. De eerste stap daarin was een merk- en koersplan. Daarin zijn de kernwaarden en het verhaal van Cwartier vastgesteld en vervolgens alle belanghebbenden in kaart gebracht, zoals de huurders, bezoekers, gemeente en omwonenden. De drie belangrijkste functies van het gebouw zijn: work, shop en enjoy. De meeste huurders werken hier, bezoekers komen hier winkelen of andere diensten afnemen, en hopelijk genieten we er allemaal van. De kernwaarden die daarbij horen, zijn prikkelend, experimenteel en gastvrij. Deze komen voort uit de vrijheid die Cwartier biedt om te laten ontstaan en laten groeien waar behoefte aan is. Cwartier, dat is de plek waar alles begint.

 

De tweede stap in de communicatie was dat ik een corporate image mocht vormgeven. Om recht te doen aan de diversiteit van Cwartier en in te spelen op de drie functies hebben we ervoor gekozen drie beelden te ontwikkelen die los van elkaar gezien kunnen worden maar ook onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het gebouw is het vertrekpunt. Want daar draait het om, daar gebeurt het. Cwartier biedt een oplossing voor huisvesting van ondernemers, het is een bijzondere en belangrijke plek voor de stad en de gemeente Weert, het is een plek voor gebruikers om te werken en zich te ontplooien, voor bezoekers om te genieten, zich te ontwikkelen en plezier te hebben, een aanwinst voor het MKB in de stad omdat het een nieuwe stroom potentiële klanten oplevert.

 

Het gebouw is de basis voor ludieke ideeën, creativiteit en al waar behoefte aan is. De ideeën zijn niet-letterlijk vertaald naar hele verschillende en contrasterende items. Een typemachine naast een vuurtoren. Een olifant naast een badkuip. Een ananas naast een lp. De vorm is een collage die recht doet aan de mix van ondernemers en organisaties hier. De gekke combinaties zijn prikkelend en innovatief. Er zijn weinig kaders, precies zoals Cwartier beoogt met haar vrijheid. Er mag groeien waar behoefte aan is. En om te laten zien dat ieder beeld onderdeel uitmaakt van een serie hebben we ze weergegeven met drie bolletjes bovenin. Dit is tevens een knipoog naar een digitale slideshow. Er zitten veel leuke details en diepere lagen in de beelden, zoals de sterrenhemel, en het water in de lelie.