In opdracht van RICK Cultuur en Kunsteducatie ontwikkelde ik een fris en krachtig logo voor Doen! Ook de website mocht ik maken, een landingspage op basis van de gemaakte huisstijl. Bekijk de site op: www.doenmiddenlimburg.nl.

Doen is de naam van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in Midden-Limburg, RICK en ECI cultuurfabriek zijn sinds begin dit jaar penvoerders voor de uitvoering van deze CmK regeling. Het primair onderwijs en zijn culturele omgeving hebben een gemeenschappelijk doel: bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen door middel van cultuureducatie. Samen bereiken de penvoerders dat doel door krachten te bundelen en verbindingen te leggen tussen de school en de culturele en sociale omgeving.  

Logo_Doen!